Hoạch Định Tài Chính Là Gì? Các Bước Để Hoạch Định Tài Chính

1) Hoạch định tài chính là gì?

 • Là quá trình tạo dựng mục tiêu tài chính và đặt ra một kế hoạch thực tế căn cứ trên những nhu cầu ưu tiên trong cuộc sống. Hoạch định tài chính không chỉ bao gồm hoạch định công nợ, tài sản, lợi tức… mà còn là hoạch định cách sống và chi tiêu. Với nền kinh tế thế giới đang thay đổi nhanh chóng, mỗi cá nhân đều có nhu cầu tài chính ở nhiều cấp độ khác nhau.

 

Hoạch định tài chính là gì? Các bước để hoạch định tài chính

2) Hoạch định tài chính có những lợi ích gì?

 • Tăng cường niềm tin với các quyết định tài chính
 • Khắc phục rủi ro tài chính
 • Nhắc lại các cơ hội tài chính mà bạn bỏ quên hoặc chưa nghĩ đến
 • Bảo vệ bản thân và gia đình đối phó với các trường hợp khẩn cấp về tài chính
 • Đảm bảo tương lai tài chính ổn định khi về hưu, học hành của con cái

3) Các bước hoạch định tài chính cơ bản

 • Đặt mục tiêu tài chính
 • Đánh giá tình trạng hiện tại
 • Duyệt lại các thông tin về nguồn thu nhập, chi phí và chi phí xa xỉ.
 • Thực hiện kế hoạch tài chính.
 • Theo dõi và xem lại thường xuyên
.

vừa vay thành công